Ako to funguje?

Odlesňovanie našej planéty je celosvetový problém. Vo väčšine prípadov je odlesňovanie tak rýchlo, že bohužiaľ nestíha v rovnakom objeme obnovovať lesné porasty. Preto sme sa rozhodli, že sa chceme s vašou pomocou zodpovedne podieľať na opätovnom zalesňovaní našej planéty. Každý produkt s týmto označením vám garantuje, že jeho nákupom odvedieme tejto neziskovej organizácií finančnú čiastku na vysadenie jedného stromu a vy dostanete certifikát s poďakovaním . Úzko spolupracujeme s celosvetovou organizáciou Reforestation – OneTreePlanted.