Postup pri vrátení tovaru do 14 dní

Spotrebiteľ (kupujúci – fyzická osoba) má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Pri žiadosti o vrátenie tovaru postupujte prosím nasledovne:

 

  1. Tovar, ktorý má byť vrátený, musí byť nepoškodený.
  2. Spotrebiteľ vyplní formulár na odstúpenie od zmluvy na tejto stránke alebo informuje o svojej žiadosti predávajúceho emailom na: reklamacia@authenticwood.sk .
  3. Tovar je potrebné odoslať bezpečne zabalený so všetkými súčasťami, originálnym obalom, faktúrou a podpísaným formulárom na odstúpenie od zmluvy na adresu predávajúceho (AuthenticWOOD, s.r.o. , Kragujevská 3931/39, 01001, Žilina ).
  4. Po doručení tovaru naspäť kupujúcemu bude vrátená kúpna cena Spotrebiteľovi do 14 dní od doručenia tovaru na bankový účet uvedený vo formulári na odstúpenie od zmluvy.
  5. Podrobnosti o odstúpení od zmluvy môže spotrebiteľ nájsť vo všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti AuthenticWOOD, s.r.o. alebo v zákone č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14-tich dní